Poradenství GDPR

Poradenství GDPR
  Dne 25. května 2018 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EUU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“), podle kterého jsou všechny fyzické i právnické osoby, orgány veřejné moci, agentury i další subjekty, povinny zpracovávat osobní údaje fyzických osob v souladu s uvedeným Nařízením.

  V rámci zajištění ochrany osobních údajů podle Nařízení, poskytuji komplexní i dílčí služby pro všechny typy organizací, od komerčních, přes neziskové až po veřejné subjekty, zejména :

Provedení vstupní analýzy zpracovávaných osobních údajů
  Mapování veškerých procesů zpracování v rámci organizace, v rozdělení dle jednotlivých účelů zpracování osobních údajů. Nařízení vyžaduje, aby organizace měla přesnou evidenci osobních údajů obsahující informaci o účelech a souvisejících operacích zpracování, zpracovaných kategoriích osobních údajů, subjektech údajů atd. Zpracovánní vstupní analýzy je nezbytným předpokladem pro to, aby organizace mohla zajistit soulad s Nařízením.

Systémová směrnice GDPR
  Na základě vstupní analýzy popíše směrnice všechny procesy při zpracování a ochraně osobních údajů, stanoví odpovědnosti a specifikuje rozsah řízených záznamů. Směrnice zohlední rozsah datových toků a procesů zpracování v organizaci. Systémová směrnice GPDR je nezbytným dokumentem pro zajištění souladu činností v organizaci s poožadavky Nařízení.

Směrnice provádění Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA)
  Systémová směrnice je určena pouze pro organizace, které jsou povinny nebo chtějí dobrovolně provádět Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA). Případná povinnost provádění DPIA vyplyne z analýzy. Pro většinu organizací není tato povinnost nezbytná.

Směrnice pro funkci DPO (Pověřence pro ochranu osobních údajů)
  Systémová směrnice je určena pouze pro organizace, které jsou povinny nebo chtějí dobrovolně ustanovit funkci Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO). Případná povinnost ustanovit DPO vyplyne z analýzy. Pro většinu organizací není tato povinnost nezbytná

Audit zavedeného systému
  Provedení dobrovolného auditu nezávislým subjektem, s cílem ověření souladu zavedeného systému s Nařízením.

Poradenská činnost a dozor nad systémem GDPR
  Poskytování návazného poradenství v oblasti ochrany osobních údajů v souladu s Nařízením a dalšími předpisy v oblasti ochrany osobnních údajů.

Outsourcing DPO (Pověřenec pro ochranu osobních údajů)
  Externí zajištění služeb vyplývajících z požadavků Nařízení vztahujících se k ustanovené funkci DPO, mezi které patří zejména :
    - poskytování informací a poradenství;
    - monitorování souladu s Nařízením, dalšími předpisy v oblasti ochrany údajů a s koncepcemi správce nebo zpracovatele;
    - rozdělení odpovědnosti za zpracování osobních údajů;
    - zvyšování povědomí a odborné přípravy pracovníků zapojených do operací zpracování;
    - posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a monitorování jeho uplatňování;
    - spolupráce s dozorovým úřadem;
    - působení jako kontaktní místo pro dozorový úřad v záležitostech týkajících se zpracování, včetně předchozích konzultací;
    - komunikace se SOOÚ

  

OnLine-APP cloud

Ousourcing IT
  SPRAVUJTE SVŮJ OBSAH SNADNO A RYCHLE. NAHRAJTE VŠECHNY SVÉ DOKUMENTY DO JEDNOTNÉHO CLOUDU

  Díky centralizované povaze ONLINE-APP cloudu si můžete být jistí, že Vaše firemní materiály jsou vždy k dispozici, ať už jsou Vaši kolegové kdekoliv.

  Portálové řešení slouží pro efektivnější sdílení informací v rámci organizace i s externími partnery. Platforma je přístupná na zařízeních všech velikostí (mobily, tablety, notebooky) a všech hlavních operačních systémech. Máte jistotu, že uživatelé vždy používají nejnovější verzi dokumentu. Díky jednotnému cloudu a firemním účtům, jsou všechny materiály nahrané na jediném místě.

  Různé části Vašeho týmu potřebují přístup k různým materiálům. V OnLine-APP cloudu vytvoříte složky a skupiny, kterým snadno spravujete oprávnění. Můžete také nastavit práva na využití materiálu pouze určitým způsobem (pouze číst, číst a psát). Při aktualizaci kteréhokoliv z dokumentů systém automaticky informuje oprávněné uživatele. Kompletní historie operací s materiály je dostupná oprávněným správcům, například ve formě excelových tabulek. Navíc, některé z dokumentů můžete označit jako "POVINNÉ". Potvrzení o jejich přečtení oprávněnými uživateli je uloženo ve formě kontrolního záznamu.

  S cloudem je práce na počítači mnohem přívětivější. Soubory v cloudu jsou uloženy na externím zařízení a uživatel k nim má přístup jednoduchým a přehledným webovým portálem. Tím pádem není omezen na jedno zařízení či přístup pomocí složitých řešení, jako je například VPN.

  Práce v cloudu je velmi rychlá a tím pádem efektivní, protože zdroje jsou mnohem výkonnější, než váš domácí počítač. Tato distribuovaná architektura se pak projevuje i v nových možnostech práce s daty, jako například společné úpravy jednoho dokumentu více uživateli.

  Bezpečnost uložených dat je prioritou založenou na principech "Privacy by design", šifrovaná komunikace zaručuje ničím nerušený přístup a celý systém je koncipován v souladu s požadavky GDPR.

SW na míru

SW na míru
  Se softwarem je to jako s oblečením. Můžete si vybrat z běžné konfekce, která vám nikdy dokonale nesedne nebo šít na míru, přesně podle vaší velikosti a potřeb. U nás vyvíjíme informační systémy na míru firmám, které nechtějí dělat kompromisy a jejichž potřeby již přerostly potřeby běžně dostupných systémů.
  Na trhu existuje řada předpřipravených standardizovaných řešení. Nasazení takových systémů ale nemusí přinést požadovaný efekt, protože neodpovídají reálným potřebám firmy. Pro takové případy jsme tady my. At již se jedná o e-shop či komplexní systém pro řízení týmů, pečlivě zanalyzujeme vaše požadavky a připravíme vám informační systém, jenž bude plně naplňovat vaše očekávání a přinese vám požadovaný efekt.

Portfolio

Portfolio
img09

BESTWINE4U

View more

  E-shop zaměřený na exkluzivní portugalská vína.
  - Moderní a uživatelsky přívětivý design e-shopu
  - Podrobné statistiky a vyhodnocení objednávek
  - Hromadný import a export produktů
  - Napojení na vlastni účetnictví
  - Jednoduché a intuitivní ovládání

img09

SYMES

View more

  SYMES - platforma pro řízení a reportování činností týmů
  - podpora merchandisingových týmů
  - podpora promo týmů
  - podpora obchodních týmů
  - podpora mobilního sběru dat
  - provoz on-line i off-line
  - variabilní výstupy
  - napojení na vnitropodnikové informační systémy

img09

MOSTECKO

View more

  MOSTecko.cz - plně dynamický regionální internetový portál .
  - vyhledávání v databázi odkazů
  - fulltextové vyhledávání
  - burza práce
  - programy kulturních zařízení
  - reklamní prostor

img09

SMSOPERATOR

View more

  Vysokokapcitní SMS brána určená pro komerční komunikaci krátkými textovými zprávami.
  - kapacita až 45 SMS za sekundu
  - garance zpětné informace o doručení zprávy
  - historie zpráv
  - distribuční seznamy
Tyto a další klíčové vlastnosti tvoří platformu SMSOPERATOR.CZ - výkoný a efektivní komunikační nástroj.

Ousourcing IT

Ousourcing IT
  Externí správa sítě (outsourcing IT) znamená převzetí určitých nebo veškerých činností spojených s fungováním informačních technologií externím dodavatelem. U menších a středních firem se jedná převážně o kompletní převzetí správy veškerých IT technologií spolu se zajištěním dalšího rozvoje a budování IT strategie. U větších firem je to hlavně správa serverových technologií spolu s konzultacemi v oblasti IT. Více o tom, proč spolupracovat právě s námi se dozvíte na této stránce. V případě podpisu servisní smlouvy provedeme zdarma analýzu současného stavu vaší počítačové sítě a navrhneme vhodné řešení případných nalezených problémů.

Hlavní oblasti správy počítačové sítě:

Správa sítě (kabeláž, switche, routery, firewally)
  Každý správce sítě by měl velmi dobře zvážit jaké pasivní i aktivní prvky pro chod celé sítě použije. Správná funkčnost počítačové sítě je pro chod celé infastruktury velmi důležitá. Funkčnost a vhodná konfigurace těchto prvků jsou zásadními předpoklady pro bezpečnost celé počítačové sítě. Jedná se hlavně o switche, routery a firewally.

Správa serverů
  Kvalitní správa serverů je zcela zásadní. Klademe velký důraz na předcházení problémům pomocí kvalitního monitoringu celé síťové infrastruktury. Staráme se o maximální funkčnost a zabezpečení serverů (aktualizace a detekce pokusů o průnik). Velký důraz je také kladen na promyšlené a funkční zálohování všech dat s možností snadné a rychlé obnovitelnosti.

Správa stanic a periferií
  Součástí správy počítačové sítě je i správa pracovních stanic a periferií (tiskárny, scannery, monitory, čtečky karet a podobně). I zde se problémům snažíme předcházet pravidelnou profylaxí. V rámci správy stanic neřešíme jen samotnou funkčnost stanic a jejich aplikací, ale jsme také schopni udržovat přehled o aktuálním stavu softwaru a hardwaru.

Uživatelská podpora
  Důležitou součástí svěřené správy IT je také řešení uživatelských problémů a to jak, telefonickou cestou za využití vzdáleného přístupu, tak při osobních návštěvách.

Konzultační služby
  Našim klientům technologie nejen spravujeme, ale snažíme se jim předat i naše know-how formou konzultací v celém spektru oboru informačních technologií. Především se jedná konzultace dalšího rozvoje IT nebo konzultace související s implementací nové technologie nebo informačního systému.

Administrativa spojená s fungováním IT oddělení
  Pokud nám klient svěří starost o kompletní chod IT ve firmě, tak je nedílnou součástí našich služeb i administrativa související s chodem informačních technologií (komunikace s dodavateli souvisejících služeb, projektové vedení implementací nových informačních systémů, statistické výkazy a podobně).

Doplňkové služby
  Většině našich klientů také návazně na služby správy počítačové sítě dodáváme nové technologie i spotřební materiál. Jsme schopni komplexně pokrýt celé spektrum dodávek služeb a techniky v oblasti informačních technologií.

  V případě zájmu nás kontaktujte pomocí formuláře nebo pomocí dalších našich kontaktů. Velmi rádi vám poskytneme další informace a zdarma vytvoříme kalkulaci na správu vašich informačních technologií.

Kontakt

Maršála Žukova 1507, 434 03 MOST
+420 777 640 705